Keskerakonna kandidaadid
Lääne-Nigulas
Valimisprogramm

 1. Igale lapsele lasteaiakoht . Vabastame lasteaialapsed toidurahast.

 2. Kodulähedane haridus. Tasuta koolilõuna.

 3. Täiskasvanud õppijate toetamine.

 4. Huviharidus kõigile kättesaadavaks!

 5. Aktiivsete noorte tunnustamine ja toetamine.

 6. Kultuur kuulub kõigile ja jääb kõigile. MTÜ Koela talumuuseumi ja teiste muuseumide töö toetamine.

 7. Hoiame ja säilitame kohalikku kultuuripärandit.

 8. Valla laulu- ja tantsupeo korraldamine.

 9. Arstiabi kättesaadavaks igale valla elanikule.

 10. Teed ja tänavad korda. Teehooldus iga koduni.

 11. Ürituste reklaam ja info rahavale kättesaadavaks. Vajadusel paigaldame lisainfotahvlid.

 12. Tasuta ühistransport.

 13. Säilitada postiteenus ja pangateenus olemasoleval tasemel.

 14. Raudtee ehituse toetamine Riisiberest Haapsaluni.

 15. Kaasame kogukonnad valla juhtimisse.

 16. Volikogu komisjonidesse kaasata omaala spetsialiste vallaelanike seast.

 17. Toetame ettevõtjaid ja jätkame valla poolt olemasolevate toetuste maksmist.

 18. Seisame selle eest, et ükski inimene ühinenud vallas ei peaks liitumise tagajärjel kannatama.

 19. Teeme koostööd koguduste ja kirikutega.

 20. Toetame Kirimäe mõisa senise tegevuse jätkamist ja mõisa taastamist.

 21. Joogivee probleemidele lahenduste leidmine (Salajõe küla).

 22. Lääne-Nigula endise hotelli/ühiselamu korda tegemine eakate koduks.